Naar inhoud
grondgebonden zaken / ruimtelijke ordening en bouw

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 46
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Woonomgevingsplan en richtlijnenboek

Meerhout kiest ervoor om een duurzaam woonbeleid te voeren voor alle woonbestemmingen volgens het gewestplan. Deze keuze vertaalt zich in een woonomgevingsplan met bijhorende richtlijnen, het zogenaamde richtlijnenboek. Het plan houdt onder andere rekening met dicht en minder dicht bebouwde woongebieden: wonen in de dorpskern is immers niet hetzelfde als wonen in de rand van onze gemeente.

 

Met het plan wil het gemeentebestuur beter kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen op vlak van wonen. Door Meerhout op te delen in verschillende zones wordt er gerichter ingespeeld op het bestaande karakter van de omgeving. De voorwaarden, beschreven in een richtlijnenboek per zone, maken duurzaam bouwen mogelijk op elk perceel . Naast duurzaam bouwen komt ook een goede woonkwaliteit aan bod: zo beschrijft het richtlijnenboek onder andere ook de dag- en zonlichttoetreding voor een bepaalde ruimte of hoe groot de  minimale oppervlakte voor private buitenruimte  moet zijn.

 

Met dit plan zal je als burger sneller en gerichter geholpen worden bij vragen over je huidige of toekomstige woning. Kandidaat-bouwers zullen voortaan op maat van de woonomgeving waartoe hun perceel of woning behoort, de juiste informatie bekomen.

 

Hieronder kan je het woonomgevingsplan en het richtlijnenboek downloaden.