Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / veiligheid

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 27
F 014 24 99 57
E-mail

Meer info

Rampen

ramp

Rampen: je hoort het woord zo dikwijls en het lijkt een ver-van-mijn-bed-show. Toch komen ook in onze gemeente helaas rampen voor. 


 

 

Getroffen worden door een ramp

Wanneer een ramp die zich in onze gemeente voordeed, wordt erkend door de hogere overheid, kunnen de burgers aanspraak maken op financiële steun uit het Rampenfonds.

Daarom wordt vanuit het gemeentebestuur ondersteuning geboden om rampendossiers samen te stellen en in te dienen. Je kan hiervoor terecht bij het team veiligheid.


Meer informatie

Voor meer informatie met betrekking tot rampen of rampenplannen kan je contact nemen met het team veiligheid. Daar zal je vraag in samenspraak met de brandweer en de politie grondig worden bekeken.