Naar inhoud
personeel

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 30
F 014 24 99 57
E-mail

Vacature: maatschappelijk werker (niveau B1-B3)

Het OCMW van Meerhout is op zoek naar een voltijds maatschappelijk werker, niveau B1-B3 in contractueel verband.

Hoofddoel van de functie:

 

Als maatschappelijk werker voor onze hulpkern werk je mee aan het uitbouwen van een klantvriendelijke en efficiënte maatschappelijke hulpverlening voor mensen in armoede. Je biedt mensen een klankbord of een spiegel en werkt emancipatorisch aan oplossingen voor hun vragen. Materies als budgetbeheer, schuldbemiddeling en psychosociale bijstand zijn je niet vreemd. Je hebt een goede pen en je kan vragen van cliënten duidelijk formuleren en juridisch-administratief correct voorbereiden voor een bijzonder comité sociale dienst. Je kent de sociale kaart en kan cliënten zo nodig warm doorverwijzen en of overdragen aan diensten of organisaties die beter geplaatst zijn om de problematiek te behandelen.

 

 Profiel

Je beschikt over een diploma bachelor sociaal werk of daarmee gelijkgesteld.

 

De weddeschaal die hoort bij deze functie is B1-B3.

 

De procedure verloopt bij wijze van aanwerving. Dit betekent dat zowel interne als externe kandidaten kunnen deelnemen aan de procedure.

 

Onze verwachtingen:

 • je bent in het bezit van het gevraagde diploma
 • je bent medisch geschikt
 • je slaagt in de volledige selectieprocedure

Ons aanbod:

Loon:

Bruto maandwedde - B1 met 0 jaren anciënniteit: 2412,49 euro (index: 1,6734)

Er kunnen maximum 8 jaren anciënniteit in rekening worden gebracht.

 

Bovenop het loon zijn volgende vergoedingen mogelijk:

 • een haard- of standplaatsvergoeding
 • maaltijdcheques
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding
 • hospitalisatieverzekering

Selectieprocedure en examendata:

Bij procedure met preselectie:

 • Donderdag 26 april 2018: preselectie
 • Woensdag 16 mei 2018: schriftelijke selectie
 • Woensdag 13 juni 2018: mondelinge selectie

Bij procedure zonder preselectie:

 • Woensdag 16 mei 2018: schriftelijke selectie
 • Woensdag 13 juni 2018: mondelinge selectie

Een preselectie vindt plaats als er meer dan 40 geldige kandidaatstellingen zijn. Enkel de 20 best gerangschikte kandidaten worden toegelaten tot de reguliere selectieprocedure.

Bij een ex aequo op de 20e plaats, worden alle kandidaten met eenzelfde puntenaantal toegelaten.

 

Interesse

Wil je je kandidatuur stellen voor deze functie ? Stuur dan uiterlijk op vrijdag 30 maart 2018 je sollicitatiedossier aan:

 OCMW Meerhout, tav Cindy Bulen, Pastoor Van Haechtplein 13 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)

of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis.

  

Je sollicitatiedossier bestaat uit de volgende documenten:

 • motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een afschrift van het gevraagde diploma
 • een curriculum vitae

Een uitgebreide functiebeschrijving vind je als bijlage.

 

Meer informatie over de aanwervingvoorwaarden, het  functieprofiel en de sollicitatieprocedure kun je bekomen bij team personeel op het nummer 014 24 99 32.