Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Stook slim en vermijd luchtvervuiling

 Bij houtverbranding komen veel schadelijke stoffen vrij. Houtverbranding produceert meer fijn stof dan het wegverkeer.

 

Kijk daarom eerst uit naar een alternatief voor hout stoken. In de eerste plaats is het belangrijk om de nood aan verwarming zo laag mogelijk te houden. Met een goede isolatie is minder energie nodig voor verwarming. Voor de warmtebehoefte kies je best een zo milieuvriendelijk mogelijke verwarmingsinstallatie.

 

Koop een kachel met een zo laag mogelijke uitstoot en zo hoog rendement en stook alleen droog en onbehandeld hout of natuurlijke houtbriketten. Een open haard kan gezellig zijn, maar is allesbehalve efficiënt. Een houtkachel is beter, een tegelkachel nog beter en de meest ecologische oplossing is een accumulatiekachel (bijvoorbeeld speksteenkachel).

 

Stook ook nooit afvalhout of behandeld hout (bijvoorbeeld triplex, vezelplaat), dat is sowieso verboden.

 

Steek de kachel niet aan met krantenpapier of chemische aanmaakblokjes. Een beetje aanmaakhout, eventueel met een ecologisch aanmaakblokje, is meestal voldoende. Bij voorkeur leg je bij het aanmaken van je kachel het meest brandbare materiaal bovenaan (ook 'top-down' methode genoemd); hierdoor komen bij het aansteken minder schadelijke stoffen vrij.

 

Let erop dat je met een haard of houtkachel niet stookt bij mist, weinig wind of inversie. Op dagen met slechte luchtkwaliteit en veel fijn stof geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het advies om zo weinig mogelijk hout te verbranden.

 

15 tips om binnen te stoken

 

Meer info?

 • Veel gestelde vragen over binnen stoken: https://www.lne.be/meer-themas/milieu-en-gezondheid/stook-slim of www.stookslim.be
 • Stookadvies VMM: https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/stookadvies
 • Folder met informatie over de manier waarop je een houtkachel of haard kunt gebruiken zonder schade voor de gezondheid. Houtkachel of haard? Stook slim en zonder zorgen.
 • Gemeentelijke Politiecodex (http://www.meerhout.be/product.aspx?id=956)
  • Art 178 verbod om stoffen te verbranden die een sterk prikkelende geur verspreiden
  • Art 179 §1 verbod afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels (en open haarden)
  • Art 179 §4 De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden in overeenstemming met een code van goede praktijk om er zo voor te zorgen dat de installatie die ze gebruiken geen geurhinder of hinder van rook en roet veroorzaakt.
  • Art 179 §5 verbod op verbranden in (hout)kachels (en open haarden) bij windstilte en mist. (Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor het verbranden in kachels en open haarden voor verwarming van ruimten die niet over een centrale verwarming of olie- of gasgestookte decentrale verwarming beschikken.)