Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Omgevingsvergunning

Wie gaat (ver)bouwen of slopen heeft vooraf een omgevingsvergunning nodig.

 

Bepaalde werken mag je echter uitvoeren zonder vergunning.

Sommige werken zijn meldingsplichtig, deze werken kunnen aangevangen worden vanaf 20 dagen na de melding. Meer informatie over vrijgestelde en meldingsplichtige werken en over de procedures vind je hier.

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens twee van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning nodig, meer informatie daarover vind je hier

 

Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden behandeld via het omgevingsloket. Dit is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Er is ook een vereenvoudigde versie van het loket: de snelinvoer. Daarmee kan je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen.

 

Meer info:

 

Je kan bij het team bouw en ruimtelijke ordening terecht met al je vragen over geplande werken, de samenstelling van het dossier, de procedure en het indienen van de aanvraag.