Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / veiligheid

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 27
F 014 24 99 57
E-mail

Bruggen Eindhout en Geel-Stelen worden verhoogd

De bruggen over het Albertkanaal in de Koning Albertstraat in Geel-Stelen en in N174 Nieuwe Baan in Eindhout  worden verhoogd. Eerder gebeurde dit ook al met de brug in Kiezel in Meerhout.

 

Het verhogen van deze bruggen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal maakt deel uit van het project voor de verhoging van 62 bruggen over het Albertkanaal tot een doorvaarhoogte van 9,10 m. Deze ingrepen moeten de transportactiviteit van het kanaal verhogen.

 

Wat houden de werken in?

De voorbereidende werken zijn al gestart. In deze fase worden vooral kabels en leidingen verplaatst door de nutsmaatschappijen. Deze werken hebben een beperkte impact op de direct aangelanden omdat de jaagpaden en de Kemeldijk tijdelijk (al dan niet gedeeltelijk) worden onderbroken.

 

Geel-Stelen

De nieuwe brug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Begin 2018 starten de grootschalige werken. Om de duur van de onderbreking van de Koning Albertstraat zo kort mogelijk te houden, wordt de bestaande brug verplaatst in westelijke richting en gebruikt als tijdelijke brug tijdens de bouw van de nieuwe boogbrug. Op die manier ontstaan er ook geen conflicten in de omleidingen met de naburige brugprojecten, in bijzonder de brugverhoging in Eindhout. Dankzij deze werkwijze wordt de onderbreking van de Koning Albertstraat teruggebracht tot ongeveer één maand in de zomer van 2018 en nog eens ongeveer twee maanden in het najaar van 2019. Tijdens deze periodes wordt het doorgaand verkeer omgeleid. Daarbuiten blijft verkeer op de Koning Albertstraat over het Albertkanaal mogelijk, zij het aan een verminderde snelheid.

 

Meer info: http://www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen

 

Eindhout

In het voorjaar van 2018 starten de werken voor de kanaalverbreding, in deze fase blijft de Nieuwe Baan volledig in dienst en beperkt de impact van de werken zich voornamelijk tot de jaagpaden.

 

Vanaf het najaar van 2018 starten de grootschalige werken aan de brug waarbij de N174 (Nieuwe Baan) onderbroken en omgeleid wordt, dit voor een periode van ongeveer negen maanden.

 

Meer info: http://www.vlaamsewaterweg.be/brug-eindhout