Naar inhoud
personeel

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 30
F 014 24 99 57
E-mail

Vacature administratieve medewerk(st)er secretariaat

 

ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ER SECRETARIAAT

deeltijds - 26,60/38 uren op weekbasis, niveau C1-C3

in contractueel verband voor onbepaalde duur

Er wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd.

 

De gemeente (of het OCMW) Meerhout is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

 

Functie
 

De administratieve medewerk(st)er secretariaat werkt onder leiding van de manager interne zaken en werkt nauw samen met de deskundige secretariaat.

 

Als hoofddoel van de functie kunnen we stellen dat je instaat voor de dagelijkse afhandeling van dossiers. Je bereidt dossiers voor en je werkt ze eigenhandig af. Je bent klantvriendelijk en onderhoudt het contact met collega's, klanten en burgers van de gemeente. Je staat in voor de dagelijkse werking van het gemeentebestuur.

 

Het team secretariaat ondersteunt de werking van de bestuursorganen van gemeente en OCMW.

Jouw concrete taken zijn:

 

 • Je bereidt de opmaak van de agenda en de notulen van de vergaderingen van de bestuursorganen voor, hierbij bewaak je deadlines. Taalvaardigheid en graag bezig zijn met taal zijn hierbij een must.
 • Je beheert je eigen dossiers: je bereidt beslissingen inhoudelijk voor en je voert de genomen beslissingen correct uit.
 • Je begeleidt en ondersteunt je collega's bij de voorbereiding en afwerking van beslissingen.
 • Op een klantvriendelijke manier, maar binnen de wettelijke beperkingen, begeleid je mandatarissen en burgers bij de inzage van dossiers.

 

Profiel (diplomavereisten)

Je beschikt over een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.

 

De weddeschaal die hoort bij deze functie is C1-C3.

 

De procedure verloopt bij wijze van aanwerving. Dit betekent dat zowel interne als externe kandidaten kunnen deelnemen aan de procedure.

 

Onze verwachtingen

 • je bent in het bezit van het vereiste diploma
 • je bent medisch geschikt
 • je slaagt in de volledige selectieprocedure    

Ons aanbod

Loon:

 

Bruto maandwedde - C1 met 0 jaren anciënniteit: 1889,55 euro (index 1,6734) bij een voltijdse tewerkstelling. Er dient een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.

 
Bovenop het loon zijn volgende vergoedingen mogelijk :

 • een haard- of standplaatsvergoeding
 • maaltijdcheques
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding 
 • hospitalisatieverzekering.

 Selectieprocedure en examendata

 • Bij procedure met preselectie:
  • woensdag 14 maart 2018: preselectie
  • woensdag 28 maart 2018: schriftelijke selectie
  • woensdag 25 april 2018: mondelinge selectie
 • Bij procedure zonder preselectie
  • woensdag 14 maart 2018: schriftelijke selectie
  • woensdag 4 april 2018: mondelinge selectie

Een preselectie vindt plaats als er meer dan 40 geldige kandidaatstellingen zijn.

Enkel de 20 best gerangschikte kandidaten worden toegelaten tot de reguliere selectieprocedure.

Bij een ex aequo op de 20ste plaats, worden alle kandidaten met eenzelfde puntenaantal toegelaten.

 

Interesse

Wil je je kandidatuur stellen voor deze functie, stuur dan uiterlijk op dinsdag 20 februari 2018 je sollicitatiedossier aan:

 • Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatiedossier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis

Je sollicitatiedossier bestaat uit:

 • een motivatiebrief (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
 • een curriculum vitae
 • een afschrift van het gevrraagde diploma.

Een uitgebreide functiebeschrijving en een informatiefiche vind je als bijlage.

 

Meer informatie over de aanwervingvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure kan je bekomen bij team personeel op het nummer 014 24 99 32.