Naar inhoud
personeel

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 30
F 014 24 99 57
E-mail

Vacature vakman team wegen 1 (PRIO)

 

VAKMAN TEAM WEGEN 1 afdeling PRIO (Publieke Ruimte en Infrastructuur) 

voltijds, niveau D1-D3

in contractueel verband voor onbepaalde duur

Er wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd.

 

De gemeente (of het OCMW) Meerhout is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap.

 

Functie
 

De vakman wegen 1 werkt onder de directe leiding van de teamleider wegen 1 en maakt deel uit van PRIO (de afdeling Publieke Ruimte en Infrastructuur).

 

Team wegen 1 voert werkzaamheden uit op openbaar, verhard domein (grijs domein) en aan het gemeentelijk patrimonium:

 

 • herstellen van zandwegen en halfverhardingen
  • beperkte nivelleringswerken van zandpaden
  • renovatie van dolomietpaden
 • herstellen van asfaltwegen
  • opvullen van kleinere gaten met koude asfalt
  • opvullen van scheuren
 • herstellingen van betonwegen
  • gaten in de betonwegen herstellen
  • kleinere verzakkingen uitslijpen en vervangen
 • klinkerwerken
  • klinkerwerken vanaf 20m2
  • verzakkingen in bestaande klinkerpaden en klinkerwegen herstellen
 • herstellen van goten/fietspaden
  • proper houden van de gemeentegoten en eventuele herstellingen of vervangingen
  • fietspaden: herstellingen van gemeentelijke fietspaden
 • grotere ruwbouwwerken aan gemeentelijk patrimonium
  • allerhande metselwerken

Profiel

Voor deze functie is er geen diplomavereiste.

 

De weddeschaal die hoort bij deze functie is D1-D3.

 

De procedure verloopt bij wijze van aanwerving. Dit betekent dat zowel interne als externe kandidaten kunnen deelnemen aan de procedure.

 

Onze verwachtingen

 • je bent medisch geschikt
 • je slaagt in de volledige selectieprocedure    

Ons aanbod

Loon:

 

Bruto maandwedde - D1 met 0 jaren anciënniteit: 1854,69 euro (index 1,6734) bij een voltijdse tewerkstelling.

 
Bovenop het loon zijn volgende vergoedingen mogelijk :

 • een haard- of standplaatsvergoeding
 • maaltijdcheques
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding 
 • hospitalisatieverzekering.

 Selectieprocedure en examendata

  • maandag 12 maart 2018: preselectie
  • Donderdag 22 maart 2018: praktische proef
  • donderdag 12 april 2018: mondelinge proef

Een preselectie vindt plaats als er meer dan 40 geldige kandidaatstellingen zijn.

Enkel de 20 best gerangschikte kandidaten worden toegelaten tot de reguliere selectieprocedure.

Bij een ex aequo op de 20ste plaats, worden alle kandidaten met eenzelfde puntenaantal toegelaten.

 

Interesse

Wil je je kandidatuur stellen voor deze functie, bezorg dan uiterlijk op vrijdag 23 februari 2018 het volledig ingevulde sollicitatieformulier, samen met je CV aan:

 • Per post: Gemeentebestuur Meerhout, t.a.v. Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout (datum poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening)
 • of geef het sollicitatieformulier tegen ontvangst af bij team personeel in het gemeentehuis

 

Een uitgebreide functiebeschrijving en een informatiefiche vind je als bijlage.

 

Meer informatie over de aanwervingvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure kan je bekomen bij team personeel op het nummer 014 24 99 32.