Naar inhoud

Meer info

Gemeenschapscentrum 't Graf

Het gemeenschapscentrum 't Graf is een culturele infrastructuur die door de gemeente Meerhout beheerd wordt met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit.


Infrastructuur

't Graf biedt naast de polyvalente zaal een tentoonstellingsruimte aan in de kapel van het Heilig Graf en in de gang van de bibliotheek. Bovendien zijn er drie vergader- of leslokalen ter beschikking van het culturele veld in Meerhout. Eén lokaal is op het gelijkvloers, de andere twee zijn op de eerste verdieping. Voorwaarden kan je verkrijgen bij de medewerkers van het team vrije tijd.

Hier vind je het retributiereglement op het gebruik van gemeenschapscentrum 't Graf.