Naar inhoud

Meer info

Cultuurvereniging - subsidie

De gemeente Meerhout verleent aan socio-culturele verenigingen subsidies voor culturele projecten, activiteiten, evenementen en initiatieven.
Belangrijk is dat jouw vereniging aangesloten is bij de gemeentelijke Cultuurraad. Op basis van de erkenning en het werkingsverslag worden de subsidies berekend volgens een puntensysteem.
Hiervoor dien je ten laatste op 30 september een aanvraag in voor het voorafgaande werkjaar (van 1 september tot 31 augustus).
Voor meer informatie kan je terecht bij de medewerkers van het team vrije tijd.