Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / veiligheid

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 27
F 014 24 99 57
E-mail

Meer info

Snelheidsbeleid in Meerhout

zone 30

Snelheid is misschien wel het belangrijkste domein binnen verkeer. De meningen over snelheid zijn zeer verdeeld.  Wat voor de ene burger te snel is, is voor de andere veel te traag.
De ene burger vraagt snelheidsremmers (drempels, rijbaanversmallingen, ...) terwijl de andere burger liefst zonder obstakel zijn reisweg wil afleggen. 

Drie zones in Meerhout

Om een kluwen van verschillende snelheden te vermijden, gelden in Meerhout slechts drie grote zone's.
Daarin heeft Meerhout een Belgische primeur. Meerhout was de allereerste gemeente in België waar op het ganse grondgebied van de gemeente de zone-70, zone-50, zone-30 werd ingevoerd.

  • zone 70 
  • zone 50 en bebouwde kom
  • zone 30


Om zeer veel verkeersborden te verminderen, is overgegaan tot zoneringen. Dat betekent dat in plaats van een verkeersbord aan elk kruispunt te plaatsen, dit nu enkel geplaatst wordt aan het begin van de zone. 


Een voorbeeld: waarom staat er soms een zone-70 bord aan een zandweg? 

De zone-70 start altijd aan de gemeentegrens en daarom dient het bord geplaatst te worden aan deze gemeentegrens.
Het bord zone-70 betekent niet dat je 70 kilometer per uur moet rijden. Je snelheid moet nog altijd aangepast worden aan de weggesteldheid.
Op het einde van de zandweg volgt een gewone gemeenteweg en vervolgens een grote gewestweg. Indien je het bord zone-70 niet was tegengekomen aan de gemeentegrens, dan geldt op de gemeente- en gewestweg het snelheidsregime van 90 kilometer per uur.