Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / veiligheid

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 27
F 014 24 99 57
E-mail

Wegmarkeringen

wegmarkering
Naast verkeerslichten en verkeersborden geven wegmarkeringen belangrijke informatie aan weggebruikers.

Wegmarkeringen vallen niet meer op. Enkel wanneer ze ontbreken, bijvoorbeeld door werken, valt op hoe belangrijk ze wel zijn.

Onder wegmarkeringen vallen alle schilderwerken die op de openbare weg zijn uitgevoerd, zoals zebrapaden, middenbelijningen, parkeerafbakening, ...

Zo werden bijvoorbeeld de mindervalidenparkings extra blauw beschilderd en werden de parkeerplaatsen op de Markt extra aangeduid.