Naar inhoud
burgerzaken / bevolking

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 41
F 014 24 99 59
E-mail

Meer info

Aankomst in Meerhout

Welkom in Meerhout. Als nieuwe inwoner moet je binnen 8 werkdagen hiervan aangifte doen bij het team burgerzaken. Je kan dit door persoonlijk langs te gaan of door het elektronisch aangifteformulier te gebruiken.

Je hoeft niet langs te gaan bij je vroegere gemeente.

Nadien zal de wijkagent je een bezoek brengen om vast te stellen dat je inderdaad in Meerhout woont op het adres dat je bij de aangifte hebt meegedeeld. De wijkagent bezorgt je ook een kaart waarop vermeld staat vanaf wanneer je bij het team burgerzaken terecht kan voor de verdere afhandeling van je adreswijziging.

Kan je ook best op de hoogte brengen van je adreswijziging

 • verzekeringsmaatschappijen

 • De Post
 • Pidpa (watermaatschappij)
 • gas- en/of elektriciteitsmaatschappij
 • tv-kabelmaatschappij
 • telefoonmaatschappij
 • vakbond
 • ziekenfonds
 • je werkgever
 • de hulpkas voor werkloosheidsuitkering
 • je bank
 • kredietinstelling(en)
 • ondernemingsloket
 • btw-kantoor
 • Sociaal Verzekeringfonds voor Zelfstandigen
 • je krant- en/of weekbladuitgever
 • buitenlandse pensioendiensten
 • school
 • bibliotheek
 • kinderbijslagfonds
 • politie als je een wapenvergunning hebt
 • familie, vrienden, ...

E-loket