Naar inhoud
grondgebonden zaken / ruimtelijke ordening en bouw

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 46
F 014 30 37 80
E-mail

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt vastgelegd wat er kan en wat niet. De stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, vormen - eens het RUP is goedgekeurd – de basis bij het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen.

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, waarin het gemeentebestuur zijn visie verwoordt over de ruimtelijke ordening in de gemeente.