Naar inhoud
burgerzaken / bevolking

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 41
F 014 24 99 59
E-mail

Meer info

Attesten en uittreksels

De medewerkers van het team burgerzaken bezorgen je de volgende attesten en uittreksels:


Bewijs van inschrijving

Dit is een bewijs, waarbij de gemeenteoverheid bevestigt dat je aan een welbepaald adres in de gemeente ingeschreven staat.
Je krijgt dit document onmiddellijk.

Je kan dit document ook via de toepassing 'Mijn dossier' thuis downloaden.

Meer info over 'Mijn dossier' vind je hier.

 

Bewijs van leven

Met het levensbewijs toon je bij een instantie aan dat je nog in leven bent zonder dat je persoonlijk bij die instantie moet langsgaan.
Je krijgt dit document onmiddellijk.

Je kan dit document ook via de toepassing 'Mijn dossier' thuis downloaden.

Meer info over 'Mijn dossier' vind je hier.

 

Bewijs van nationaliteit

De gemeenteoverheid bevestigt met dit document dat je de Belgische nationaliteit hebt. De gemeenteoverheid kan je dit document dan ook enkel afleveren als je de Belgische nationaliteit hebt. Als je een andere nationaliteit hebt, moet je voor dit document langsgaan bij de ambassade of consulaat van je land. Voor nuttige adressen surf je naar www.diplomatie.be.
Je krijgt dit document onmiddellijk.

Je kan dit document ook via de toepassing 'Mijn dossier' thuis downloaden.

Meer info over 'Mijn dossier' vind je hier.

 

Bewijs samenstelling gezin

Het bewijs samenstelling gezin vermeldt alle personen die op hetzelfde adres ingeschreven zijn. Je krijgt dit document onmiddellijk.

Je kan dit document ook via de toepassing 'Mijn dossier' thuis downloaden.

Meer info over 'Mijn dossier' vind je hier.

 

 

Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

Zoals de naam van het bewijs al laat vermoeden, bevat dit document een aantal gegevens uit je persoonlijk dossier in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Zo vind je op dit document je naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, je afstamming, je adres, burgerlijke staat en je beroep.


Reistoelating voor minderjarige kinderen

Als je minderjarig kind zonder jou op reis gaat naar het buitenland (bijvoorbeeld met je ouders, andere familieleden, school, …) kan je best een reistoelating meegeven.
Vergeet niet je handtekening te laten wettigen bij één van de medewerkers van het team burgerzaken.


Erfrechtverklaring

Met dit document bevestigt de gemeenteoverheid dat je een van de nabestaanden bent. Let wel: de gemeenteoverheid kan dit bewijs afleveren als het bedrag waarop je recht hebt minder is dan 743, 68 euro. Je moet wel het bewijs meebrengen dat je een rechtstreekse bloedverwant bent van de overleden persoon: bijvoorbeeld het trouwboekje van de overledene.

Als het bedrag hoger is dan 743,68 euro moet je een akte van bekendheid laten opmaken. Je kan hiervoor terecht bij een notaris of de vrederechter van het kanton Mol. Je vindt het vredegerecht aan de Molderdijk 7 in Mol.

Als het bedrag lager is dan 50 000 euro kan je ook een attest voor erfopvolging krijgen bij het Registratiekantoor in Geel. Dit kantoor is gevestigd aan de Werft 65 in Geel.

 

E-loket