Naar inhoud
burgerzaken / bevolking

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 41
F 014 24 99 59
E-mail

Meer info

Laatste wilsbeschikking

Wijze van begraving of crematie

Je kan voor jezelf, of als ouder van een minderjarig kind, de gewenste wijze van begraving of crematie kiezen en laten registreren bij de medewerkers van het team burgerzaken. Je kan deze keuze laten wijzigen.

Je kan kiezen uit de volgende acht mogelijkheden:
 
> begraving
> crematie met begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
> crematie met bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
> crematie met verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
> crematie met verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
> crematie met begraving van de as op een andere plaats
> crematie met begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
> crematie met bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats


Uitvaartplechtigheden

Je kan ook voor jezelf of als ouder van een minderjarig kind, je keuze laten registreren uit de volgende uitvaartplechtigheden:

> geen ritueel
> Katholieke godsdienst
> Protestantse godsdienst
> Anglicaanse godsdienst
> Orthodoxe godsdienst
> Joodse godsdienst
> Islamitische godsdienst
> vrijzinnige levensovertuiging
> neutrale filosofische overtuiging.


Wilsbeschikking

Je ondertekent de verklaring met je keuze en je krijgt een ontvangstbewijs.
Wanneer er geen laatste wilsbeschikking werd geregistreerd, beslissen jouw nabestaanden.