Naar inhoud
persoonsgebonden zaken / veiligheid

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 27
F 014 24 99 57
E-mail

Meer info

Wie bellen in nood?

014 56 47 00 – dringende politionele noodhulp in de Politiezone Geel/Laakdal/Meerhout

 

De Lokale Politiezone Geel/Laakdal/Meerhout beschikt over een eigen meldkamer. Je kunt voor elke melding of vraag voor politionele noodhulp 24 uur op 24 terecht op het rechtstreekse telefoonnummer 014 56 47 00.


101 – dringende politionele noodhulp in België

 

Voor politionele noodhulp is het land ingedeeld in provinciale communicatie- en informatiecentra (CIC). Voor de provincie Antwerpen is dit gelegen te Wilrijk. Alle 101 oproepen uit Geel/Laakdal/Meerhout komen hier toe.

Wat kan dringende politionele noodhulp zijn?
> diefstal
> inbraak
> vechtpartij
> belangrijke verkeersbelemmeringen
> …


100 of 112 – dringende medische hulp en brandweer

 

In samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid zijn over het ganse land grote hulpcentra ingericht met het éénvormig telefoonnummer 100. Voor onze regio is dit centrum gelegen in Antwerpen. De oproepen die je vanuit onze zone doet op het nummer 112, het Europese noodnummer, komen ook op dit centrum terecht. Via deze centra kunnen de brandweer en de ambulancediensten onmiddellijk gealarmeerd worden. Let wel op: het noodnummer 100 of 112 is geen infolijn.

Waarvoor kun je beroep doen op de dienst 100 of 112?
> ziektetoestand thuis
> ongeval thuis
> verkeersongeval met gekwetsten
> werkongeval
> brand
> overstroming
> ramp
> …


Belangrijk om weten!

De oproepen naar de diensten 100, 101,112 zijn volledig gratis en kunnen van op elk telefoontoestel; vast of mobiel. Voor de verbinding tot stand komt, is er een korte tijd niets te horen vooraleer de lijn overgaat. Leg niet in, dit is normaal!

Vermeld bij een noodoproep steeds:
> wie oproept (naam en adres)
> gedetailleerd wat er gebeurd is (verkeersongeval, aantal gewonden, …)
> waar er hulp wordt gevraagd (juiste adres, kilometerpaal, …).