Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

Op 27 november 1997 keurde de gemeenteraad van Meerhout het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) goed. Sindsdien wordt gewerkt aan de uitvoering ervan. De belangrijkste realisaties zijn:

  • natuurontwikkelingsproject Gewad in de omgeving van de gemeentelijke visvijver. Er werd een amfibieënpoel en een broedwand voor de oeverzwaluw aangelegd. Rondom het achterliggend perceel werd een wandelpad voorzien en in de omgeving van de poel is een kijkwand geplaatst. In een hoek van de visvijver werd een vispaaiplaats ingericht. Ook werden heel wat struiken en bomen aangeplant.
  • opmaken van een bosbeheersplan voor de bossen in de Engstraat, gekoppeld aan het opstarten van bosverplegingsprojecten
  • aankopen van gronden met het oog op natuurontwikkeling. Vooral in het gebied van de Engstraat werden gronden verworden, maar ook in De Meren en langs de Broekstraat.
  • er werden beheersplannen opgemaakt voor de Grote Nete en de Grote Laak
  • er werd meermaals een haagplantactie georganiseerd
  • in de omgeving van de bibliotheek werden zwaluwnestkasten opgehangen
  • ...