Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Bruinrot

Aangezien vorig jaar de bruinrotbacterie nog in een aantal waterlopen werd vastgesteld en om te beletten dat bruinrot zich verspreidt, blijft het Ministerieel Besluit van 14 februari 2000 ook dit jaar in Meerhout van kracht. Dit betekent dat telers van aardappelen, tomaten en aubergines op percelen van meer dan 10 aren aangifte moeten doen. Het gebruik van oppervlaktewater (beken, kanalen, vijvers, …) is in geen enkel geval toegestaan, ook niet voor percelen kleiner dan 10 aren.

Kom je in aanmerking, dan vragen wij je hiervan aangifte te doen. Formulieren zijn verkrijgbaar bij het team groen en milieu of kan je hieronder downloaden.

Meer actuele informatie kan je ook steeds terugvinden op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.