Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Hinder

We hebben allemaal wel eens te maken met burenhinder. In sommige gevallen groeit dit uit tot ergernis en langdurige conflicten.
 

Probeer daarom eerst conflicten met jouw directe omgeving te vermijden door zelf het goede voorbeeld te geven. Als je zelf recht in je schoenen staat, kan je een klacht bij de buren gemakkelijker aankaarten en uitpraten. Probeer bij alles wat je doet, zo weinig mogelijk hinder voor anderen te veroorzaken. Als het toch niet kan zonder hinder, probeer dan vooraf de buren te verwittigen, zodat ze weten wat hen te wachten staat en hoelang de hinder duurt.
 

Probeer altijd in eerste instantie met je buren te praten. De meeste hinder is immers niet het gevolg van kwade wil, maar van onachtzaamheid. Mensen beseffen vaak niet dat ze hinder veroorzaken en willen best met u rekening houden. Zoek samen met je buur naar een gepaste oplossing.
 

Helpt een eerste gesprek niet, probeer dan een tussenpersoon in te schakelen. Dit kan eventueel de wijkagent zijn.
 

Als praten niet werkt, wend je dan tot de politie of tot de medewerkers van het team milieu en groen (het centraal gemeentelijk  meldpunt voor milieuklachten). Afhankelijk van de situatie wordt getracht om het probleem op te lossen.
 

Mocht dit alles niet tot een bevredigend resultaat leiden, bestaat nog steeds de mogelijkheid om naar de vrederechter te stappen, maar denk hierbij 2 keer na, want éénmaal de pot gebroken is, zijn de scherven vaak niet meer te lijmen.
 

Enkele tips


Beter een goede buurDenk je er soms aan om af en toe een babbeltje te maken met de buren, om elkaar te helpen of samen iets te doen. Als er zich ooit problemen voordoen, dan helpt een goede verstandhouding om een oplossing te vinden.
 

Lawaai:

 • Begin het gras niet te maaien als uw buren gezellig met vrienden in de tuin zitten. Spreek liever een tijdstip af wanneer jullie beiden tegelijk het gras maaien.
 • Doe ramen en deuren dicht of gebruik en koptelefoon als u naar luide muziek luistert. Maak van je auto geen boom-car en gebruik een rustige rijstijl: plezier voor 1 persoon hindert duizenden anderen.
 • Toon tijdens de examenperiode respect voor de studerende jeugd.
 • Ben je jong en ga je graag naar fuiven en discotheken? Bedenk dan dat lachen en roepen ’s nachts veel meer hindert dan overdag. Heb respect voor de slapende medemens.
 • Woon je in een appartement of gesloten bebouwing dan zijn er extra aandachtspunten om geluidshinder te beperken: loop binnenshuis op kousenvoeten of pantoffels in plaats van met luidruchtige schoenen, voorzie vloerisolatie als je de vloerbedekking vervangt, plaats vilt of rubber onder stoelpoten, zorg dat je wasmachine niet gaat daveren tijdens het zwieren, plaats de televisie niet bij een gemeenschappelijke muur,…


Geur:

 • Verbrand zeker geen afval. Ook niet in zogenaamde “allesbranders”. Afval verbranden veroorzaakt niet alleen een enorme stank, maar er komen ook een hele reeks schadelijke en kankerverwekkende stoffen bij vrij.
 • Composteer uw tuin- en keukenafval volgens de regels van de kunst: gooi niet alles zomaar op één hoop.
 • Verzorg uw huisdieren. Als u daar geen tijd voor hebt, begin er dan niet aan.

 

Rook:

 • Zorg er voor dat damp en rook goed afgevoerd worden. Let erop dat de schoorsteen goed trekt en gebruik in een houtkachel enkel droog onbehandeld hout (zeker geen behandeld hout, spaanplaten, …)
 • Zorg voor voldoende luchttoevoer. Grijsblauwe, grijze of zwarte rook geeft aan dat u verkeerd bezig bent. Bij onvoldoende zuurstoftoevoer verloopt de verbranding onvolledig en komen er veel meer schadelijke stoffen vrij.

 

Licht:

 • klik hier voor meer info over lichthinder.

 

Hondenpoep:

 • klik hier voor meer info over hondenpoep.


Hieronder vind je links naar websites in verband met diverse vormen van milieuhinder: