Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Grofvuil

Wat is grofvuil?

Grofvuil is restafval dat omwille van de grootte niet in de restafvalcontainer kan.
De stukken of bundels die je meegeeft als grofvuil, mogen maximum 2 meter lang, 1,5 meter breed en 1,5 meter hoog zijn. Meerdere kleine stukken moeten samengebonden zijn in een hanteerbare bundel tot het totale gewicht maximum 25 kilogram bedraagt.


Hoe aanbieden?

De inzameling van grofvuil gebeurt op afroep. Dit wil zeggen dat je ten laatste 3 werkdagen vóór de ophaling belt met IOK Afvalbeheer (T 014 58 09 96) en je meldt hen dat je grofvuil wenst mee te geven.

Je vindt hier het retributiereglement op het afhalen of verwijderen van grof vuil.

 

Wat geef je niet mee als grofvuil?

Volgende afvalstoffen zijn geen grofvuil:

  • afvalstoffen die in de restafvalcontainer kunnen. Er mogen geen zakken met grofvuil worden aangeboden bij de ophaling van grofvuil. Deze kan je wel meegeven met de ophaling van restafval op voorwaarde dat je dit vooraf meldt aan de diftar-informatielijn (0800 97 687). Zorg er wel voor dat de zakken in je grijze restafvalcontainer passen. De container zal dan meermaals geledigd en gewogen worden. 
  • afval dat selectief wordt ingezameld op het recyclagepark
  • herbruikbare goederen.


 

Beperk je hoeveelheid grofvuil

Door voldoende te sorteren zal je merken dat je de hoeveelheid grofvuil tot een minimum kunt beperken. Vraag ook bij de aankoop van nieuwe toestellen (tv, wasmachine, ijskast ...) aan je leverancier om het oude toestel mee terug te nemen. Zij zijn verplicht om het aan te nemen.