Naar inhoud
burgerzaken / bevolking

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 41
F 014 24 99 59
E-mail

Meer info

Verhuizen binnen Meerhout

Als je in Meerhout verhuist naar een andere woning of adres moet je binnen 8 werkdagen hiervan aangifte doen bij de medewerkers van het team burgerzaken. Je kan dit op twee manieren:

> persoonlijk langsgaan
> het elektronisch aangifteformulier gebruiken

Nadien zal de wijkagent je een bezoek brengen om vast te stellen dat je inderdaad op het adres woont dat je bij de aangifte hebt meegedeeld. De wijkagent bezorgt je ook een kaart waarop vermeld staat vanaf wanneer je bij het team burgerzaken terecht kan voor de verdere afhandeling van je adreswijziging.