Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Toegankelijkheidsreglement "Scherpenbergen-De Hutten"

In 2004 werd een toegankelijkheidsreglement voor het gebied Engstraat opgemaakt en goedgekeurd. Dit werd als zeer positief ervaren door de eigenaars en gebruikers van het gebied. Daarom werd beslist om eveneens een toegankelijkheidsreglement op te maken voor het gebied "Scherpenbergen-De Hutten". Vele boseigenaars vinden het immers vervelend dat er steeds nieuwe wandelpaadjes worden bijgemaakt en dat de toegankelijkheid op geen enkele manier geregeld is. Tegelijkertijd erkennen vele bosbeheerders de nood aan wandelwegen voor recreanten.

Volgens het Bosdecreet zijn de privébossen principieel niet toegankelijk. Het toegankelijkheidsreglement wil hiervoor een oplossing aanreiken, zodat de paden op een wettelijke manier kunnen gebruikt worden door wandelaars.

Belangrijk bij de opmaak van het toegankelijkheidsreglement is dat het ontwikkeld is vanuit de basis. Een aantal boseigenaars hadden een ontwerpplan opgesteld. Dit werd vervolgens verder besproken met de verschillende betrokkenen (omwonenden, bosgebruikers, jeugdbewegingen, gemeente, …) en op basis van de opmerkingen aangepast.


In samenwerking met de boseigenaars, omwonenden, bosgebruikers en de gemeente Meerhout werd een voorstel van toegankelijkheidsregeling en recreatieve routes opgesteld voor het boscomplex Scherpenbergen-De Hutten. De plannen zijn het  resultaat van een overlegproces dat naar een compromis zocht tussen de belangen van de boseigenaars, bosgebruikers en omwonenden. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij iedereen eventuele bemerkingen kon formuleren. Ook alle betrokken adviesraden werden om advies gevraagd. Op 23 maart 2009 werd het plan definitief goedgekeurd door de gemeenteraad.

Meer info:

Bosgroep Zuiderkempen vzw
Britselaan 20
2260 Westerlo
Jan Seynaeve
T 014 27 96 57

Gemeentebestuur Meerhout
Markt 1
2450 Meerhout
Jan Boons
T 014 24 99 49