Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Toegankelijkheidsreglement "Engstraat"

Het bosgebied Engstraat telt ongeveer 50 ha bos, eigendom van een 50-tal boseigenaars. Het grootste deel is privé-eigendom. Reeds enkele jaren stimuleert de gemeente Meerhout en de bosgroep Zuiderkempen het gezamenlijk beheer van het bosgebied. Op deze wijze werden de laatste jaren terug dunningen uitgevoerd en werd de Amerikaanse vogelkers bestreden. Dankzij deze verpleging kunnen de bossen zich verder ontwikkelen tot gezonde en mooie bossen. In het gezamenlijk bosbeheerplan staan de toekomstige beheermaatregelen beschreven.

Het idee om een toegankelijkheidsreglement op te stellen is ontstaan op de opvolgingsvergadering voor het project in het bosgebied van de Engstraat. Aan de hand van de resultaten van een vragenlijst bleek toch duidelijk dat vele boseigenaars van het bosgebied Engstraat gewonnen waren voor de opmaak van een toegankelijkheidsreglement. Vele boseigenaars vinden het immers vervelend dat er steeds nieuwe wandelpaadjes worden bijgemaakt en dat de toegankelijkheid op geen enkele manier geregeld is. Tegelijkertijd erkennen vele bosbeheerders de nood aan wandelwegen voor recreanten.

Belangrijk bij de ontwikkeling van het toegankelijkheidsreglement is dat het ontwikkeld is vanuit de basis. Een aantal boseigenaars hadden een ontwerpplan opgesteld. Dit werd vervolgens verder besproken met de verschillende betrokkenen (omwonenden, bosgebruikers, jeugdbewegingen, gemeente…) en op basis van de opmerkingen aangepast.


Het bosgebied wordt door vele wandelaars gebruikt. Het probleem was echter dat de toegankelijkheid van de privé-bossen in de Engstraat tot heden juridisch niet geregeld was. Als de wet strikt werd toegepast waren dus enkel de Engstraat, Kleine Engstraat, Speeltuinstaat en de paden van de Atlas der Buurtwegen toegankelijk. Dit zou jammer zijn. Daarom is dit toegankelijkheidsreglement belangrijk, zodat iedereen weet waaraan hij zich moet houden.

De speeltuinstraat centraal in het gebied is een openbare weg ingericht voor het gewone verkeer.

De Engstraat, de Kleine Engstraat en enkele zijwegen worden opgevat als boswegen met een recreatief karakter. Hier is ruimte voor wandelaars, fietsers en paarden. Het transport van paarden naar de pony- en ruiterclub is opgenomen in het toegankelijkheidsreglement. Alle aangelanden hebben ook steeds toegang tot hun percelen.

De bospaden tussen deze wegen zijn toegankelijk voor wandelaars. Deze worden door signalisatie aangeduid bij hun aansluiting op de boswegen of openbare weg.

In het gebied werden ook 3 speelzones ingericht. Hier mag men vrij de paden verlaten en ook voor het organiseren van bosspelen is geen machtiging vereist.

Een overzichtskaart van het toegankelijkheidsreglement en de bijhorende bepalingen vind men aan de speeltuin en aan de aansluiting van de Engstraat en de Kleine Engstraat ter hoogte van de Sportlaan.

Er bevinden zich verschillende recreatieve voorzieningen in en rond het gebied. Door het gebied Engstraat loopt het recreatief fietsroutenetwerk en het Drossaerd wandelpad.

De gemeente heeft in samenwerking met de provinciale sportdienst een looproute uitgestippeld. Deze start aan het kapelletje op de kruising van de Speeltuinstraat en de Engstraat. Iedereen kan er vrij gebruik van maken. De lusvormige route is ongeveer 3500m lang. De route wordt aangeduid via paaltjes aan de rechterkant van de weg, met een afbeelding van een driehoek met gestileerde benen, die de looprichting aangeeft.

Meer info

Bosgroep Zuiderkempen vzw
Britselaan 20
2260 Westerlo
Jan Seynaeve
T 014 27 96 57

Gemeentebestuur Meerhout
Markt 1
2450 Meerhout
Jan Boons
T 014 24 99 49