Naar inhoud

School- en studietoelagen

Studietoelage

De Vlaamse overheid springt bij voor wie het moeilijk heeft om de kosten verbonden aan studies te dragen. Naast leerlingen van het voltijds secundair onderwijs en studenten van het hoger onderwijs, komen nu ook kleuters, leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van het deeltijds leerplichtonderwijs in aanmerking voor een toelage.

 

Denk je zelf in aanmerking te komen voor een studietoelage of schooltoelage? Dan kan je je aanvraag nog indienen tot het einde van het schooljaar.

 

Meer info op http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/.