Naar inhoud

Meer info

Sportraad - Dagelijks bestuur

Het dagelijkse bestuur van de Sportraad bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de Meerhoutse sportverenigingen. Elke tweede maandag van de maand vergadert het dagelijkse bestuur samen met de sportfunctionaris en de schepen van sport over actuele sportaangelegenheden binnen Meerhout.

 

 Leden van het dagelijks bestuur van de Sportraad

> Bart Cambré
 voorzitter        
 Bevrijdingslaan 126
 2450 Meerhout
 0478 91 92 06

 bartcambre@telenet.be

> Frank Cuyvers
 ondervoorzitter    
 Moenstraat 54   
 2450Meerhout         
 0494 88 72 42   frankcuyvers@telenet.be
Karlien Duyssens
 secretaris

 Boerenkrijglaan 3

 2450 Meerhout

 0476 53 22 75  karlien.duyssens@skynet.be
> René Dsinter
 penningmeester
 Vloei 41
 2450 Meerhout
 0496 43 12 58  rene.dsinter@pandora.be
> Rowena Luyten
 bestuurslid
 Olmsebaan 60
 2450 Meerhout
 0498 61 91 28  rowena_luyten@hotmail.com

 

 

 Betrokkenheid van de Sportraad bij de opmaak van het meerjarenplan over vrije tijd

Het meerjarenplan

In 2013 werd het meerjarenplan van de gemeente opgemaakt dat loopt van 2014 tot en met 2019. Het meerjarenplan omvat een strategische nota, een financiële nota en een toelichiting die onlosmakelijk verbonden zijn.

 

Een interactief proces

Bij de opmaak van het meerjarenplan binnen de sector vrije tijd werden alle betrokken adviesraden uitgenodigd voor en interactief proces.

 

- 25 juni 2013: de adviesraden werden uitgenodigd voor een brainstorm over het toekomstig beleid

- 26 juni 2013: de adviesraden werden uitgenodigd voor een evaluatie van het huidige beleid

- 7 oktober 2013: het college van burgemeester en schepenen besliste advies te vragen aan de betrokken adviesraden over het ontwerp van het strategisch meerjarenplan van de sector vrije tijd

- 17 oktober 2013: de strategische meerjarenplanning over de vrijetijdssector werd gepresenteerd aan alle adviesraden

- 21 oktober 2013: de sportraad bracht haar advies uit

- 4 november 2013: het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de adviezen van de betrokken adviesraden over het ontwerp van het strategisch meerjarenplan van de sector vrije tijd

- 19 december 2013: de gemeenteraad keurde het meerjarenplan 2014-2019 goed