Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Belastingreglement op het plaatsen van foor- en handelsinrichtingen op privaat domein

Het gemeentebestuur van Meerhout heft vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting op de foor- en handelsinrichtingen geplaatst op privaat terrein langsheen de openbare weg.

 

Het tarief wordt vastgesteld als volgt:

 

a) Voor standplaatsen voor de foor van het centrum en voor de duur ervan: 1,50 euro per

lopende meter.

b) Voor de andere standplaatsen voor de foor in de gemeente, 25 % van hetgeen voorzien is

onder a).

c) Voor handelsinrichtingen, ongeacht de aard van de koopwaar 0,15 euro per vierkante meter

per dag zonder abonnement en 0,08 euro per vierkante meter bij het nemen van een

kwartaalabonnement.


Het volledige belastingreglement kan je hieronder dowloaden.

 

 

Als je niet akkoord gaat met de inning moet je een bezwaarschrift indienen

 

Het bezwaarschrift richt je aan het college van burgemeester en schepenen, team Financiën, Markt 1, 2450 Meerhout.

Voor het indienen van het bezwaarschrift beschik je over een bezwaartermijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van de contante inning.

 

Na het verstrijken van deze termijn beschik je over geen enkele mogelijkheid meer om de belasting te betwisten, tenzij je een geval van overmacht kan aantonen!

 

Het bezwaarschrift moet je schriftelijk indienen (op dit moment wordt bij ons enkel de mogelijkheid van een klassieke brief voorzien), moet ondertekend en gemotiveerd zijn.

 

Een gemotiveerd bezwaarschrift maakt melding van:

  • het voorwerp van het bezwaarschrift (vb. bezwaar tegen de aanslag van de gemeentebelasting op motoren voor het aanslagjaar 2011)
  • de feiten en de ingeroepen middelen (waarom je het bezwaar indient en de eventuele bewijzen waarop je je steunt)

 

De aangehaalde motieven moeten het gemeentebestuur in staat stellen het geschil te onderzoeken en een beslissing te nemen over het ingediende bezwaar. 

 

Je kan in je bezwaarschrift uitdrukkelijk vragen om gehoord te worden in een hoorzitting.