Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Meer info

Opcentiemen op de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

De Vlaamse overheid heft op verkrotte woningen en/of gebouwen een belasting, ook wel krotbelasting genoemd, om de verloedering van de leefomgeving tegen te gaan.  Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om opcentiemen te heffen op deze belasting.

Het gemeentebestuur van Meerhout heft vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 100 opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen.  

Wanneer een gemeente bv beslist om 100 opcentiemen te heffen, betekent dit dat de belastingplichtige per euro die hij verschuldigd is volgens het tarief van de Vlaamse overheid, 1 euro moet betalen voor de gemeente.

Het volledige belastingreglement kan je hieronder downloaden.

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet moet je een bezwaarschrift indienen

De bezwaren tegen de heffing van de opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen worden NIET behandeld door het gemeentebestuur van Meerhout, maar moeten ingediend worden bij de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd en waarvan het adres is terug te vinden op het aanslagbiljet.