Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing wordt geheven op het kadastraal inkomen en wordt gevestigd en geïnd door het Vlaams Gewest (basisheffing). De gemeente heft opcentiemen op deze basisheffing en bepaalt zelf volledig vrij de hoogte van de opcentiemen. De onroerende voorheffing is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. 

Het gemeentebestuur van Meerhout heft vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 1450 opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest.

Wanneer een gemeente bv beslist om 1450 opcentiemen te heffen, betekent dit dat de belastingplichtige per euro die hij verschuldigd is volgens het basistarief, 14,50 euro moet betalen voor de gemeente.

Het volledige belastingreglement kan je hieronder downloaden.

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet moet je een bezwaarschrift indienen

De bezwaren tegen de heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden NIET behandeld door het gemeentebestuur van Meerhout, maar moeten ingediend worden bij de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd en waarvan het adres is terug te vinden op het aanslagbiljet.