Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

De personenbelasting wordt geheven door de federale staat op het inkomen van de mensen die hun inkomen verwerven in België.  De gemeenten mogen een aanvullende belasting vestigen op de personenbelasting.  De door een gemeente gevestigde aanvullende belasting is verschuldigd door alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting.

Het gemeentebestuur van Meerhout heft vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een aanvullende gemeentebelasting op de natuurlijke personen die op 1 januari van het desbetreffende dienstjaar in de gemeente gedomicilieerd zijn.  Het percentage van de belasting is voor al de belastingplichtigen vastgesteld op 8 % van het gedeelte van de personenbelasting dat voor hetzelfde dienstjaar aan de Staat.


Het volledige belastingsreglement kan je hieronder downloaden.

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet moet je een bezwaarschrift indienen

 

De bezwaren tegen de heffing van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting worden NIET behandeld door het gemeentebestuur van Meerhout, maar moeten ingediend worden bij de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd en waarvan het adres is terug te vinden op het aanslagbiljet.