Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Meer info

Belastingreglement op tweede verblijven

Het gemeentebestuur van Meerhout heft vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 een directe belasting op tweede verblijven.

 

De belasting wordt als volgt vastgesteld:

1° constructies met een totale vloeroppervlakte tot en met 25 m²: 250 euro

2° constructies met een totale vloeroppervlakte van 26 tot en met 75 m²: 500 euro

3° constructies met een totale vloeroppervlakte van meer dan 75 m²: 750 euro


Het volledige belastingreglement kan je hieronder downloaden.

 

 

Als je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet moet je een bezwaarschrift indienen.

 

Het bezwaarschrift richt je aan het college van burgemeester en schepenen, team Financiën, Markt 1, 2450 Meerhout.

Voor het indienen van het bezwaarschrift beschik je over een bezwaartermijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag die volgt op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Na het verstrijken van deze termijn beschik je over geen enkele mogelijkheid meer om de belasting te betwisten, tenzij je een geval van overmacht kan aantonen!

 

Het bezwaarschrift moet je schriftelijk indienen (op dit moment wordt bij ons enkel de mogelijkheid van een klassieke brief voorzien), moet ondertekend en gemotiveerd zijn.

 

Een gemotiveerd bezwaarschrift maakt melding van:

  • het voorwerp van het bezwaarschrift (vb. bezwaar tegen de aanslag van de gemeentebelasting op motoren voor het aanslagjaar 2011)
  • de feiten en de ingeroepen middelen (waarom je het bezwaar indient en de eventuele bewijzen waarop je je steunt)

 

De aangehaalde motieven moeten het gemeentebestuur in staat stellen het geschil te onderzoeken en een beslissing te nemen over het ingediende bezwaar. 

 

Je kan in je bezwaarschrift uitdrukkelijk vragen om gehoord te worden in een hoorzitting.