Naar inhoud
grondgebonden zaken / openbare werken

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 43
E-mail

Meer info

Defecte straatverlichting

Een defecte straatverlichting kan voor het verkeer een gevaarlijke situatie met zich meebrengen. Een goede straatverlichting draagt ook bij tot de veiligheid van de bewoners en de voorbijgangers. Daarom is het nodig dat de vaststelling van een defecte straatverlichting zo snel mogelijk worden doorgegeven voor herstelling.


Waar doe je melding van een defecte straatlamp?

Je kunt een defecte straatverlichting melden op één van de volgende manieren: 

  • via het gratis telefoonnummer van Eandis: 0800 6 35 35
  • via internet: www.straatlampen.be
  • via het team openbare werken


 

Welke gegevens geef je door?

  • de straatnaam
  • het paalnummer (en/of het dichtst bijzijnde huisnummer)
  • indien het een defect op een kruispunt of op een gevaarlijk punt betreft, kan je dit best ook vermelden. Deze worden indien mogelijk bij voorrang hersteld.

 

Hoelang duurt het voor een defecte straatlamp hersteld is?

Een defecte straatlamp wordt binnen de 14 dagen hersteld op voorwaarde dat de melding correct en volledig is doorgegeven en het slechts om één defecte straatlamp gaat.