Naar inhoud
burgerzaken / bevolking

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 41
F 014 24 99 59
E-mail

Meer info

Wettelijke samenwoning - registratie

Als je ongehuwd samenwoont, kun je dit een wettelijk karakter geven door een verklaring af te leggen tot wettelijke samenwoning bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats.
Indien vooraf bij de notaris een samenlevingscontract afgesloten werd, kan dit in de verklaring opgenomen worden. Je dient je beiden persoonlijk aan te bieden bij het gemeentebestuur waar wordt nagegaan of jullie aan de voorwaarden voldoen.

Via een wettelijke registratie genieten jullie als samenwonenden, net als gehuwden, een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.