Naar inhoud
grondgebonden zaken / openbare werken

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 43
E-mail

Planaanvragen nutsleidingen

In de ondergrond zijn verschillende nutsleidingen aanwezig (elektriciteitkabels, tv-kabels, waterleiding, gasleiding, riolering, ….). Met het oog op het beperken/voorkomen van graafschade aan de aanwezige kabels en/of leidingen door het uitvoeren van werken op het openbaar domein is het nodig te weten waar de leidingen zich bevinden.


Opvragen van de ligging van nutsleidingen bij KLIP

Als professionele planaanvrager (*) kan je de plannen van de aanwezige nutsleidingen opvragen bij het Kabel en Leiding Informatieportaal of kortweg het KLIP. Via het KLIP kan je via een elektronische aanvraag de plannen bekomen van de kabel- en leidingbeheerders dewelke kabels en/of leidingen hebben liggen in een bepaald gebied. De volledige lijst van aangesloten kabel- en leidingbeheerders en meer informatie over de werking van het KLIP kan je terug vinden op www.klip.be.

(*) opdrachtgevers van werken (openbare besturen, nutsbedrijven), aannemers van (openbare) werken, studiebureaus. Particulieren kunnen momenteel nog geen planaanvragen uitvoeren via het KLIP.


Opvragen van de ligging van nutsleidingen bij KLIM

Niet alle kabel- en leidingbeheerders zijn momenteel aangesloten bij het KLIP (onder andere de transporteurs van gas en gasachtige producten die onder de federale gaswet vallen). De plannen van deze bedrijven kan je opvragen via het Kabel en Leiding Informatie Meldpunt, www.klim-cicc.be.


Lijst vergunninghoudende nutsmaatschappijen

Binnenkort worden beide systemen op elkaar aangesloten en wordt het gebruik van het KLIP voor de professionele planaanvrager verplicht. In afwachting daarvan doe je als professionele planaanvrager best ook nog beroep op de informatie Lijst vergunninghoudende nutsmaatschappijen die bij de gemeente beschikbaar is.