Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Milieuvergunning

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) voorziet een milieuvergunning of milieumelding voor de als hinderlijk beschouwde activiteiten.

 

VLAREM

Op 28 juni 1985 keurde de Vlaamse regering het milieuvergunningendecreet goed. Op 1 september 1991 werd het eerste uitvoeringsbesluit, VLAREM I, van kracht. VLAREM I regelt wie een milieuvergunning moet aanvragen, welke overheid hiervoor bevoegd is, welke procedures moeten gerespecteerd worden en wie de vergunningsvoorwaarden moet controleren.

Op 1 augustus 1995 werd het tweede uitvoeringsbesluit VLAREM II en bijlagen VLAREM II van kracht. VLAREM II bepaalt de algemene en sectorale normen waaraan een onderneming moet voldoen om de milieuvergunning te verkrijgen en dus de bedrijfsactiviteit uit te voeren. Verder bevat VLAREM II de volledige reglementering in verband met de taken en de hoedanigheid van de milieucoördinator.
 

Een melding of een vergunning?

Afhankelijk van de graad van mogelijke hinder die jouw activiteit voor de buurt en het milieu kan veroorzaken, moet je de bedrijfsactiviteit die je wenst uit te oefenen bij de overheid melden of er een vergunning voor aanvragen.

Alle activiteiten worden ingedeeld in rubrieken. Afhankelijk van de rubriek moet je:

  • een melding indienen bij het college van burgemeester en schepenen (klasse 3)
  • een milieuvergunningsaanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen (klasse 2)
  • een milieuvergunningsaanvraag indienen bij de bestendige deputatie (klasse 1).

 

Hoe doe je een melding - hoe vraag je een vergunning aan?

Je vult een milieuvergunningsaanvraagformulier of meldingsformulier in. Een handig hulpmiddel om deze formulieren in te vullen is de milieuvergunningenwegwijzer. Als je de vragenlijst van de milieuvergunningenwegwijzer volledig invult, krijg je een overzicht van de Vlarem-rubrieken die voor jouw activiteit van toepassing zijn. Ook de klasse wordt automatisch meegedeeld.  Meer info over het aanvragen van milieuvergunningen en andere nuttige informatie over het opstarten van een onderneming kan je hier vinden:


Formulieren kan je downloaden via onderstaande link:

Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de overname van een vergunde inrichting

Aanvraag van een milieuvergunning

Toelichtingsbijlage bij de aanvraag van een milieuvergunning

Wanneer doe je een melding - vraag je een vergunning aan?

De behandeling van een milieuvergunningsaanvraag duurt normaal gezien tussen de 3,5 maanden (klasse 2) en 4,5 maanden (klasse 1). Deze termijn kan eventueel nog verlengd worden. Vraag dus tijdig de vergunning aan.

Een melding klasse 3 dient ten laatste de dag vóór de aanvang van de activiteit te gebeuren.

Hernieuwingsaanvragen van milieuvergunningen dienen normaal te gebeuren tussen de achttiende en de twaalfde maand vóór het verstrijken van de lopende vergunning. 

Hoeveel kost een milieuaanvraag?

Afhankelijk van het soort aanvraag moet er dossiertaks en gemeentelijke belasting op hinderlijke inrichtingen betaald worden. De bedragen vind je terug op het formulier dat je hieronder kan downloaden.