Naar inhoud
burgerzaken / bevolking

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 41
F 014 24 99 59
E-mail

Meer info

Reistoelating

Welke documenten moet een minderjarige bezitten?

Vanaf 1 september 1999 kunnen de kinderen van jonger dan 16 jaar niet meer vermeld worden in de reispas van de ouders of grootouders. Elk kind dient een individuele reispas te bezitten zodra het land waar het zich naartoe begeeft een reispas (eventueel een visum) voor de binnenkomst op zijn grondgebied eist.


Wie moet wat machtigen en welke documenten zijn vereist voor deze machtiging?

De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder, voogd) is degene die de machtiging moet toestaan, zowel voor nieuwe als voor verlenging van reispassen.

Bijkomende voor te leggen stukken:

  • identiteitskaart van de machtigingsgever
  • eventueel bewijsstukken waaruit de bevoegdheid blijkt tot uitoefening van het ouderlijk gezag (echtscheidingsakte, adoptie, ...)