Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Meer info

Diftar

Wat is diftar?

In Meerhout wordt  GFT en restafval opgehaald volgens het diftarsysteem. Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Diftar maakt het mogelijk om de kosten voor de afvalverwerking rechtvaardig te verdelen. Naarmate je minder afval meegeeft, zal je ook minder moeten betalen.

Voorschotten betalen

We werken met een systeem van voorschotten. Dit wil zeggen dat je vooraf uitgenodigd wordt om een voorschot te storten op de diftarrekening van de gemeente. De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 60 euro.

Vaste vergoeding

Per maand is een vaste vergoeding verschuldigd voor:

  • de terbeschikkingstelling van een grijze container voor restafval
  • de toegang tot het intercommunaal recyclagepark in Meerhout.


Dit bedrag bedraagt per aansluitpunt 4 euro per maand, en wordt verrekend op het vooraf betaalde bedrag.

Voor de terbeschikkingstelling van een GFT-container van 40 of 120 liter is een bijkomende belasting van 0,50 euro per maand verschuldigd die we eveneens verrekenen op het vooraf betaalde bedrag. Voor aansluitpunten met twee GFT-containers van 120 liter bedraagt de bijkomende belasting 1 euro per maand.

 

Het gewicht betalen

Het GFT-afval en restafval wordt aangeboden in afvalcontainers met een gegevens-chip. Bij elke lediging wordt de container vóór en ná de lediging gewogen. Uit het gewichtsverschil is meteen de hoeveelheid afval gekend die je meegeeft. Afval dat bij de lediging in de container achterblijft, rekenen we dus niet aan.  Bij elke lediging van een container wordt een tarief per kilogram in mindering gebracht van het vooraf betaalde bedrag (0,20 euro voor restafval en 0,10 euro voor GFT).

Omruilen van containers

Voor het omruilen van een container wordt een bedrag van 10 euro aangerekend. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van het vooraf betaalde bedrag. De eerste omruiling is gratis.

Plaatsen van een slot

Er bestaat de mogelijkheid om een slot te laten plaatsen op de containers. Hiervoor wordt 35 euro per slot aangerekend.

Meer informatie

Voor meer info kan je terecht bij de Diftarinformatielijn: 0800-97687 (gratis nummer) of op de website van IOK Afvalbheer.
Voor meer informatie in verband met afvalcontainers, klik hier.
Via www.mijndiftar.be kan je zelf online je gegevens in verband met de inzameling van restafval en GFT en het saldo van je diftar-rekening raadplegen.