Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Retributies

Een retributie is een prijs die wordt aangerekend wanneer een persoon gebruik maakt van bepaalde gemeentelijke diensten. Retributies zijn geen belastingen. Het bedrag van de retributie staat rechtstreeks in verband met de kostprijs van de dienst of de prestatie.

De gemeenteraad keurt de retributiereglementen goed. Hierin worden alle voorwaarden en tarieven vastgesteld.

Voorbeelden zijn: fotokopies, werken voor derden, buitenschoolse kinderopvang, verhuur van de gemeentelijke sportzalen, diftar, enzovoort.

 

Voor de meeste retributies worden facturen opgemaakt.