Naar inhoud
groen en milieu

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 49
F 014 30 37 80
E-mail

Toegankelijkheidsreglementen

Volgens het Bosdecreet zijn de privébossen principieel niet toegankelijk. Het toegankelijkheidsreglement wil hiervoor een oplossing aanreiken, zodat de paden op een wettelijke manier kunnen gebruikt worden door wandelaars.

Vele boseigenaars vinden het vervelend dat er steeds nieuwe wandelpaadjes worden bijgemaakt en dat de toegankelijkheid op geen enkele manier geregeld is. Tegelijkertijd erkennen vele bosbeheerders de nood aan wandelwegen voor recreanten.

Belangrijk bij de opmaak van het toegankelijkheidsreglement is dat het ontwikkeld is vanuit de basis. Een aantal boseigenaars hadden een ontwerpplan opgesteld. Dit werd vervolgens verder besproken met de verschillende betrokkenen (omwonenden, bosgebruikers, jeugdbewegingen, gemeente, …) en op basis van de opmerkingen aangepast. Belangrijk zijn de volgende punten:

  • Het document werd opgesteld vanuit de basis.
  • De privépaden zullen niet veranderen van statuut omdat ze in een toegankelijkheidsreglement worden opgenomen. Het blijven privéwegen (en worden dus nooit openbare wegen!).
  • De boseigenaar wordt gratis verzekerd door de Vlaamse Regering in geval van ongevallen (vb. tak valt op wandelaar).
  • De boseigenaar kan te allen tijden zijn bos terug ontoegankelijk maken.