Naar inhoud
financiën

Markt 1
2450 Meerhout


T 014 24 99 33
F 014 24 99 58
E-mail

Belastingen

belastingen

 

Een gemeentebelasting is een verplichte geldelijke bijdrage die door de gemeente éénzijdig wordt opgelegd. De gemeentebelasting wordt opgelegd aan zowel personen als instellingen die een verband hebben met het grondgebied van de gemeente. Er staat geen individuele dienstverlening van de overheid tegenover.
Met deze inkomsten worden enerzijds de openbare dienstverlening in haar geheel gefinancierd. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook bijvoorbeeld gebruikt worden voor het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds de eigenlijke of specifieke belastingen, en anderzijds de aanvullende belastingen.   

 

Aanvullende gemeentebelastingen

Aanvullende gemeentebelastingen zijn afhankelijk van een (basis)belasting geheven door een andere publiekrechterlijke overheid (het Rijk, gewest, provincie …).  De aanslagvoet van de aanvullende belasting wordt vastgesteld onder de vorm van een percentage of opcentiemen geheven op het bedrag van de basisbelasting. De andere modaliteiten van de belasting (de belastbare grondslag, de aanduiding van de belastingplichtige, de berekening van de belasting, eventuele vrijstellingen, eventuele aangifteverplichting, …) worden overgenomen van de basisbelasting. 

 

De invordering van de aanvullende belastingen of opcentiemen gebeurd door de andere publiekrechtelijke overheid die de basisbelasting heft. Het aandeel dat voor de gemeente bestemd is, wordt later doorgestort.   

Zo zijn er volgende aanvullende gemeentebelastingen in Meerhout:

 • aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
 • opcentiemen op de heffing ter bestrijding van verkrotting
 • opcentiemen op de onroerende voorheffing.

 

 

Eigenlijke gemeentebelastingen

De eigenlijke gemeentelijke belastingen zijn belastingen die een gemeente binnen haar wettelijke bevoegdheid, vrij kan vestigen op specifieke activiteiten, situaties of toestanden. Hier bepaalt de gemeente zelf de voorwaarden en tarieven van de belasting. Ze worden rechtstreeks door de gemeente geïnd.


De gemeenteraad heeft volgende eigenlijke belastingen vastgesteld
belastingreglement op

 • aanplakborden
 • aangifte van administratieve stukken
 • vergunningsplichtige inrichtingen
 • leegstand van gebouwen en woningen
 • lijk- en asbezorging van personen, vreemd aan de gemeente
 • ophaling en verwerking van afval
 • plaatsen van foor- en handelsinrichtingen op privaat domein
 • motoren ten bezware van nijverheids- en landbouwbedrijven
 • niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling
 • tweede verblijven.

 

Bij decreet vastgelegd

De belasting op vergunningen voor exploitatie dienst verhuur van voertuigen met bestuurder is een belasting die door de hogere overheid werd vastgelegd.

Hieronder kan je doorlinken naar de verschillende belastingreglementen.