Naar inhoud

persoonsgebonden zaken / vrije tijd

Cultuur, jeugd, welzijn en sport zijn hier aan de orde.

In overleg met de bevoegde schepenen worden beleidsplannen (jeugdbeleidsplan, cultuurbeleidsplan, …) voorbereid en na goedkeuring door de gemeenteraad gerealiseerd. Uiteraard worden alle betrokken verenigingen of groepen van burgers hierbij actief betrokken.

De gemeentelijke adviesraden voor jeugd, cultuur, senioren en ontwikkelingssamenwerking en sport alsook de verenigingen actief in deze sectoren, de VVV en de plaatselijke heemkundige kring kunnen rekenen op administratieve en materiële begeleiding en ondersteuning van de cultuurbeleidscoördinator en de sportfunctionaris.

Ontwikkelingssamenwerking, seniorenbeleid en toerisme behoren ook tot de opdracht van dit team.

 

De sportfunctionaris staat in voor algemene uitvoering van het sportbeleid in de gemeente.

De belangrijkste kerntaken zijn:

  • ondersteuning van het sportverenigingsleven in Meerhout
  • beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur
  • promotie sport binnen de gemeente.

 

Meerhout kiest resoluut voor een sport-voor-allenbeleid, zodat iedere inwoner van de eigen gemeente op grond van zelfgekozen beweegredenen de mogelijkheid heeft om regelmatig sport en/of actieve lichaamsbeweging te beoefenen. Dit in een zo breed mogelijke context en variëteit om zo de gezondheid, de fysieke fitheid en de sociale contacten te verbeteren.

De sportfunctionaris en de Sportraad zullen complementair en ondersteunend optreden. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de sportverenigingen en in het bijzonder naar sportverenigingen met jeugdwerking. Voortdurende kwaliteitverbetering is daarbij van groot belang.

 

Bij de sportfunctionaris kun je terecht voor informatie over sportclubs, over het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur, over deelname aan sportdagen, sportweken en andere sportieve activiteiten, deelname aan de vaste lessenreeksen voor jongeren, volwassenen en senioren, informatie over de sportraadwerking, over de gratis uitleendienst van sport- en spelmaterialen, ...
De sportfunctionaris zal je bovendien graag verder helpen met het opstarten van eigen sportinitiatieven of nieuwe ideeën.

 

Je kunt hier terecht voor: