Wat verandert er in 2022 op het vlak van energiezuinig bouwen en verbouwen?

 • renovatie van woningen, wijzigingen vanaf medio 2022
  De energiepremies voor energiebesparende investeringen die de Vlaamse overheid geeft via de netbeheerder Fluvius, lopen volgend jaar verder. De premiehoogte en de voorwaarden blijven behouden voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler. De geplande daling van de premie voor zonnepanelen gaat niet door en de premie blijft op het niveau van 2021.

Mijn verbouwpremie: vanaf juli 2022 alle premies onder één dak

 • Vanaf 1 juli: een ééngemaakte premie.
 • Aanvragen kan pas vanaf 1 oktober 2022.
 • In tussentijd zijn er tijdelijke overgangsmaatregelen.

meer info: https://www.meerhout.be/mijn-verbouwpremie

 • nieuwbouwwoningen: strenger S-peil, strengere eisen om in aanmerking te komen voor korting op onroerende voorheffing en beperking inzake aansluiting op aardgas en stookolie.
 • Aangepaste EPB-eisen nieuwbouw: omgevingsvergunning vanaf 2022: het verplichte E-peil in woningen en appartementen blijft op maximaal E30, maar het verplichte S-peil zakt van S31 naar S28.
 • verbod op vervanging stookolieketel als er aardgas beschikbaar is
  Vanaf 1 januari 2022 is het in bestaande gebouwen (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) niet meer toegelaten om een stookolieketel te plaatsen als in de straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Denk dus eerder aan een alternatief. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk.
 • daling premie thuisbatterij vanaf 1 januari 2022, invoering milieubijdrage
  Voor alle premieaanvragen vanaf 1 januari 2022 daalt de premie voor de plaatsing van een thuisbatterij. Voor volledige aanvraagdossiers die uiterlijk op 31 december 2021 ingediend zijn, bedraagt de premie maximaal 2550 euro. Vanaf 2022 daalt die premie tot maximaal 1725 euro.
 • alleen recent EPC toegelaten bij de verkoop van woningen
  Bij de verkoop van een woning of appartement (met een notariële akte) mag je alleen gebruikmaken van een EPC dat vanaf 2019 opgemaakt is.
 • uitbreiding verplichting EPC voor gemeenschappelijk delen
  Op 1 januari 2022 moeten alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken.
 • renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen
  Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen.
 • stopzetting premie micro-WKK
  De premie voor microwarmte-krachtkoppeling, ook wel bekend als brandstofcel, kleiner dan 10 kW wordt afgeschaft vanaf 2022 als er gebruikgemaakt wordt van een fossiele brandstof.
 • grotere korting op registratierechten voor de enige eigen woning bij ingrijpende energetische renovatie
  Bij de aankoop van de enige eigen woning wordt de registratiebelasting voor natuurlijke personen verlaagd van 6% naar 3%.
 • tijdelijke premie voor de verwijdering en vervanging van een asbesthoudend dak en plaatsing van zonnepanelen op niet-verwarmde niet-woongebouwen 
  Fluvius voorziet in 2022 voor niet-verwarmde niet-woongebouwen in een tijdelijke premie van 12 euro per m² dakoppervlakte waarvan het asbest wordt verwijderd, op voorwaarde dat er op dezelfde site een nieuwe PV-installatie wordt geplaatst.
Gepubliceerd op vrijdag 17 december 2021 7.58 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.