6 gouden regels

Deze 6 gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

1. hygiënemaatregelen 

De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel.

2. zoveel mogelijk in openlucht

Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.

3. opgepast met risico-personen

Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. 

4. respecteer 1,5 m afstand

De veiligheidsafstand van 1,5 meter is de norm.

Dit geldt niet voor:

  • mensen die onder hetzelfde dak wonen of
  • onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam
    onderhouden nauwere contacten
  • voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.

5. persoonlijke bubbel of gezinsbubbel

Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt.

Onder 'nauwere contacten' verstaan we:

  • een contact van meer dan 15 minuten
  • zonder de veiligheidsafstand te respecteren en
  • zonder masker.

In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 1 persoon (buiten het huishouden) per 6 weken. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

6. samenscholingen

Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Om feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik te verminderen op het openbaar domein en zo het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken, zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan 3 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, verboden tussen middernacht en 5 uur ’s morgens. Leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen op de openbare weg en in de openbare ruimte bevinden.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.