6 gouden regels

Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels, waarbij de hygiënemaatregelen essentieel blijven.

1. zoveel mogelijk in openlucht

Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.

2. opgepast met risico-personen

Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen.

3. respecteer 1,5 m afstand

De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.

4. persoonlijke bubbel uitgebreid

Het is mogelijk om wekelijks met 15 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 15 personen mogen elke week veranderen.

5. sport- en culturele activiteitenĀ 

Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.

6. groepsbijeenkomstenĀ 

Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 15 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant).

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.