rioleringswerken en fietspaden Kiezel

welke werken?

 • aanleg fietspad aan beide zijden van de weg
  • aanliggend aan de rijweg: vanaf rotonde Zittaart tot Jagersweg
  • verder af van de rijweg: vanaf Jagersweg verder richting Geel
 • rioleringswerken
  • aanleg gescheiden stelsel voor hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA)

De werken verlopen in verschillende fases:

 • fase 0 - voorbereidende werken:
  • plaatsen van signalisatie
  • rooien bomen
  • vrijmaken bermen voor aanleg nutsleidingen
 • fase 0 - werken nutsmaatschappijen (deze fase gaat telkens de volgende 4 fasen vooraf)
  • aanleg nieuwe kabels en leidingen en overkoppelingen
 • fase 1: wegen- en rioleringswerken tussen rotonde Zittaart en Bredestraat
 • fase 2: wegen- en rioleringswerken tussen Bredestraat en Alvinnenberg/Djepstraat
 • fase 3: wegen- en rioleringswerken tussen Alvinnenberg/Djepstraat en Winkelom
 • fase 4: wegen- en rioleringswerken tussen kruispunt Tessenderloseweg en Winkelom en vernieuwing wegdek.

timing

 • startdatum: 30 juli 2018
 • fase 0 - voorbereidende werken: 30 juli 2018 - 17 augustus 2018 - werken afgerond
 • fase 0 - aanleg nutsleidingen: augustus 2018 - maart 2019 - werken afgerond
 • fase 1: februari 2019 - maart 2020 (*)
 • fase 2: september 2019 - maart 2020 (*)

 Groenaanplanting en aanbrengen van toplaag in asfalt worden na de winterperiode door de aannemer in één keer uitgevoerd voor fase 1 en 2.

 • fase 3: januari 2020 - bouwverlof 2020 (*)
 • fase 4: augustus 2020 - oktober 2020 (*)

(*) aangepaste planning

contactgegevens voor bewoners en handelaars

 • synductis (nutsmaatschappijen)

sien@syductis.be

078 05 35 00

Vermeld het projectnummer 101275.

 • pidpa

riolering@pidpa.be

0800 90300 optie 5 riolering

dossier K-12-007 Meerhout Kiezel

hinder voor bewoners

 • Tijdens de werken is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer, plaatselijk verkeer blijft mogelijk.
 • Er wordt altijd geprobeerd je woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. Je zal je wagen dan buiten de werkzone moeten parkeren. 
 • Voetgangers hebben wel doorgang zodat je je woning altijd kunt bereiken.

hinder voor handelaars

Handelaars die hinder ondervinden door werken voor hun deur kunnen een hinderpremie aanvragen. Deze premie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kan je je klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

De hinderpremie kan je aanvragen via deze link.

hinder voor doorgaand verkeer

 • Tijdens de volledige duur van de werken is de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en is er een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer.
 • Vanaf de start van de werken kunnen de fietsers een fietsomleiding volgen die verschilt per fase. Bekijk hieronder het overzicht van de fases.
 • Op dit plan vind je een overzicht van wegenwerken in Meerhout.

bouwheer

Aquafin is bouwheer. Praktische info over de uitvoering, timing van de werken en verkeershinder vind je op de website van Aquafin.

kostprijs

Het project wordt geraamd op 3,8 miljoen euro het aandeel voor Meerhout bedraagt 80 000 euro.

partners

De fietspaden langsheen de gewestweg is een project dat samen met stad Geel en het Vlaams gewest wordt uitgevoerd; de rioleringen worden aangelegd door Pidpa, rioolbeheerder voor de gemeente Meerhout en Aquafin voor de bovengemeentelijke riolering en rioleringen van de stad Geel. 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.