Aangepast woonomgevingsplan

Onze gemeente wil een antwoord bieden op de maatschappelijke veranderingen, klimaatplannen en nieuwe stedenbouwkundige inzichten.

Sinds september 2016 stuurt en verduurzaamt de gemeente haar woonbeleid via een goedgekeurd woonomgevingsplan met richtlijnenboek. Het geeft de gemeente handvaten bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening binnen aanvragen voor een omgevingsvergunning. Als kandidaat-bouwer ontvang je hiermee informatie op maat van de woonomgeving waartoe je perceel of woning behoort.

Het duurzaam woonbeleid is bijgestuurd in het woonomgevingsplan 20-30 op basis van:

 • een evaluatie van het woonomgevingsplan van 2016
 • verder identiteitsonderzoek van de woonomgevingen
 • nieuwe inzichten vanuit demografie en beleidsvisies van hogere overheden
 • nieuwe inzichten ingevolge klimaat- en viruscrisissen
 • technologische vooruitgang.

Belangrijke aspecten:

 • gebiedsgerichte verdichting
 • vergroening
 • dorpsvriendelijke architectuur
 • woonkwaliteit
 • zorg- en levenslang wonen

Doorgevoerde aanpassingen:

Landschapslinten

In de landschapslinten verdichten tot percelen van 15 meter breed, tast het open karakter en de doorzichten naar achterliggend gebied aan terwijl winkels of kantoren in deze linten zorgen voor te veel mobiliteitsstromen.

 • Nieuwe dorpsondersteunende functies (handel, horeca, vrij beroep, dienstverlening) zijn alleen nog toegelaten in gebouwen met erfgoedwaarde, bestaande dorpsondersteunende functies kunnen niet uitbreiden.
 • Bij perceelsopsplitsing moeten de nieuwe percelen minimum 30 meter breed zijn, of 40 meter om een tweegezinswoning te bouwen.
 • De bouwbreedte is beperkt tot de helft van de perceelsbreedte (uitgezonderd al bestaande kavels die smaller zijn dan 18 meter).

Vergroening op percelen

Teveel verhardingen zorgen ervoor dat het regenwater niet voldoende kan infiltreren of afvloeien.

 • Per woongebied is een minimum percentage van de perceelsoppervlakte bepaald om in te richten als groenzone en als tuinzone met levend groen in volle grond op maaiveldniveau. Het aanleggen van groendaken en -gevels wint zo aan belang.
 • Bij open bebouwing zullen, afhankelijk van de perceelsoppervlakte, hoogstammige bomen moeten aangeplant worden.

Dorpsvriendelijke gevelarchitectuur

Door in het dorpscentrum in te zetten op verschillende gevelvlakverhoudingen, verspringende kroonlijsten en details in de voorgevel, blijft het historische karakter van dit dorpscentrum behouden en is het straatbeeld aantrekkelijker.

Tweegezinswoningen

 • Halfopen bebouwingen zijn niet meer toegelaten, behalve op percelen die nu nog zo gereserveerd zijn.
 • In de plaats opteert het lokaal bestuur voor tweegezinswoningen: twee woningen die vanbinnen volledig afgescheiden zijn en aan de buitenzijde één architecturaal geheel vormen met het uitzicht van een ruime eengezinswoning. Ze delen een gezamenlijke oprit.

Woonkwaliteit

 • Leefruimtes zijn aangenamer om in te wonen als ze zuidelijk georiënteerd zijn of veel lichtinval hebben (doorzon of tweezijdig daglicht, hogere plafonds en raamopeningen).
 • Levenslang wonen in eigen buurt is mogelijk als de woning door kleine ingrepen kan meegroeien met de behoeften van de bewoners.
 • Fietsen is aantrekkelijker als woningen beschikken over comfortabel bereikbare en overdekte fietsenstallingen.

Zorgwonen

Een zorgfunctie integreren kan door de woning om te vormen naar een tweegezinswoning ofwel een tijdelijke woonzorgunit te plaatsen in de tuin.

 

Bekijk het volledige woonomgevingsplan.

Gepubliceerd op maandag 3 mei 2021 13.03 u.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.