aanvraag uitvoering overkluizing

online aanvragen

Voor het overwelven/inbuizen van een (gemeentelijke) gracht moet je eerst een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouwvergunning (stedenbouwkundige vergunning), verkavelingsvergunning en milieuvergunning. 

voor wie?

Iedereen die een overwelving/inbuizing wil om een noodzakelijke toegang tot zijn/haar perceel te garanderen, moet een omgevingsvergunning aanvragen.

omgevingsvergunning aanvragen

voorwaarden

Wanneer je een omgevingsvergunning bekomen hebt, dan kan je via het digitaal loket een aanvraag indienen tot effectieve uitvoering van de overkluizing. Deze overkluizing wordt door de gemeentelijke teams uitgevoerd, overeenkomstig met de vergunde afmetingen en locatie. Het is niet toegestaan dat de bouwheer de overkluizing zelf uitvoert. 

Hou bij de aanvraag tot uitvoering rekening met een wachttijd van enkele weken. Als de overkluizing kadert in een groter geheel (nieuwbouw of verbouwing van een woning), dan wacht je best met de aanvraag tot de bouwwerken voltooid zijn, om eventuele beschadiging van de kopmuren tijdens de bouwwerken te vermijden.

bedrag

De uitvoering van de overkluizing is kosteloos.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.