evenementen en cultuuractiviteiten met publiek

Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Publieksevenementen die professioneel georganiseerd zijn en waarvoor er een goedgekeurd sectorprotocol bestaat en/of die volgens de gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, kunnen in de hele provincie Antwerpen georganiseerd worden als ze voldoen aan alle bepalingen uit het protocol (sectorgidscultuur.be)

Niet-professioneel georganiseerde evenementen kunnen niet plaatsvinden.

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:
• 200 personen binnen
• 400 personen buiten.

Als er voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

Evenementen kunnen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens. 

reguliere evenementen

Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zijn protocollen opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES.

éénmalige evenementen

conferenties

Conferenties worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld.

Als er voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria. Als dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Als de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.
In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

demonstraties

Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 400 deelnemers.

Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.

Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens. 

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.