activiteiten met publiek

Vanaf 1 juli zal je activiteiten met publiek kunnen organiseren, onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in protocollen.

reguliere evenementen

Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zullen dus protocollen worden opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES.

éénmalige evenementen

 

conferenties

Conferenties worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld.
Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing worden gerespecteerd.

demonstraties

Het maximum aantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.