Asbestverwijdering

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3 500 bouwmaterialen is verwerkt. Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. Er bestaan subsidies en maatregelen om particulieren en ondernemingen hierin te ondersteunen.

Asbest zelf afvoeren naar het recyclagepark

Via het recyclagepark kan je kleinere hoeveelheden asbest gratis afleveren. Per gezin en per jaar is dit 200 kg hechtgebonden asbest (golfplaten, leien …) (>200 kg per gezin per jaar: 0,24 euro per kg). Het is verplicht om asbest dat aangeleverd wordt op het recyclagepark te verpakken in transparante, plastic folie met een minimum dikte van 0,1 mm.

Hoe verpakken? 

Mag je het asbest zelf verwijderen? Doe hier de test!

Hechtgebonden asbest aan huis laten ophalen aan verminderd tarief

Het is mogelijk om hechtgebonden asbest thuis door IOK Afvalbeheer te laten ophalen aan sterk gereduceerde tarieven. IOK levert plaatzakken of een container en persoonlijke beschermingsmiddelen. Je vult deze zelf met jouw asbestplaten en/of asbestcementleien. Nadien komt IOK Afvalbeheer de zakken of container ophalen. Niet gratis, wel aan sterk gereduceerde tarieven door de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen.

Meer informatie over deze actie kan je raadplegen via de website https://www.iok.be/afval/asbest/asbest-aan-huis-laten-ophalen of in de folder onderaan in bijlage.

Mag je het asbest zelf verwijderen? Doe hier de test!

IOK-project niet-hechtgebonden asbest

Subsidies voor een asbestonderzoek en het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest bij vloerbedekking en leidingisolatie. Meer informatie over deze actie kan je raadplegen via de website https://www.iok.be/asbestproject of in de folder onderaan in bijlage.

Nieuwe premie asbestdaken en -gevels

Je woning energiezuinig en asbestveilig maken? Vanaf 2021 kan je hiervoor een nieuwe premie aanvragen via Fluvius. Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie geniet je van een (tijdelijke) extra ondersteuning indien je asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. De extra ondersteuning is per vierkante meter. Belangrijke voorwaarde is dat de aannemer veilig en correct werkt. Hiervoor moet hij werken volgens de code van goede praktijk van de OVAM.

Meer informatie over de premievoorwaarden kan je raadplegen via de website www.fluvius.be.

Scholen en ondernemingen

Ook voor scholen, bedrijven en land- en tuinbouwers bestaan er ondersteunende maatregelen en subsidies om de asbesttoepassingen in hun gebouwen stelselmatig te verwijderen. Meer informatie vind je op de website https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.