contactonderzoek covid-19

Om te vermijden dat covid-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de Vlaamse overheid contactonderzoek uit.

Wanneer iemand na klachten positief test, start het onderzoek. Er wordt daarbij via telefoon of een huisbezoek (als telefonisch contact niet kan) nagegaan met wie de zieke persoon contact heeft gehad. Die contactpersonen worden vervolgens, ook via telefoon of huisbezoek, geïnformeerd dat ze in contact zijn geweest zijn met iemand die covid-19 heeft. Zij krijgen daarbij het juiste advies. Zo kunnen ze zelf vermijden dat zij andere mensen uit hun omgeving ook ziek maken.

De medewerker die het contactonderzoek uitvoert, belt je altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811.

Let op voor fraude

Er duiken al fraudeurs op die deze nummers namaken om onder het mom van de contact tracing persoonlijke informatie te bekomen. Wees dus aandachtig: geef nooit financiële of bankgegevens. De contact tracers zullen je ook nooit vragen naar tijdstippen waarop je wel of niet thuis bent.

Word je opgebeld als patiënt?

De telefonist heeft van je huisarts je naam, telefoonnummer en geboortedatum. Het telefoontje zal ook kort na de covid-19-test gebeuren. De vragen die gesteld worden, gaan over de periode van 2 dagen voor je ziekteklachten tot het moment waarop je in isolatie bent gegaan. 

Word je opgebeld omdat je contact hebt gehad met een besmet persoon?

Dan krijg je niet de vraag met wie je allemaal contact hebt gehad. Mogelijk vraagt de contactonderzoeker wel naar je beroep, om na te gaan of je veel contact hebt met kwetsbare personen. Mogelijk vraagt hij ook naar uw rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat je niet kan werken. 

Met contactonderzoek proberen we dus samen te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar.

Gebruik van telecomgegevens in de bestrijding van covid-19 - FAQ

Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het coronavirus?

Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?

De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?

Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?

Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een covid-19-epidemie?

Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt,
geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.
Het covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?

Absoluut niet.

De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de
bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden met betrekking tot individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?

Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?

Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de
privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?

De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen corona’-project?

Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de
gegevensbeschermingsautoriteit.

meer info

Alle info over contactonderzoek lees je in bijgevoegde folder of op de website van het Agentschap zorg en gezondheid

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.