contactonderzoek Covid-19

Om te vermijden dat Covid-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de Vlaamse overheid contactonderzoek uit.

Wanneer iemand na klachten positief test, start het onderzoek. Er wordt daarbij via telefoon of een huisbezoek (als telefonisch contact niet kan) nagegaan met wie de zieke persoon contact heeft gehad. Die contactpersonen worden vervolgens, ook via telefoon of huisbezoek, geïnformeerd dat ze in contact zijn geweest zijn met iemand die Covid-19 heeft. Zij krijgen daarbij het juiste advies. Zo kunnen ze zelf vermijden dat zij andere mensen uit hun omgeving ook ziek maken.

De medewerker die het contactonderzoek uitvoert, belt je altijd met het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811.

Let op voor fraude

Er duiken al fraudeurs op die deze nummers namaken om onder het mom van de contact tracing persoonlijke informatie te bekomen. Wees dus aandachtig: geef nooit financiële of bankgegevens. De contact tracers zullen je ook nooit vragen naar tijdstippen waarop je wel of niet thuis bent.

Word je opgebeld als patiënt?

De telefonist heeft van je huisarts je naam, telefoonnummer en geboortedatum. Het telefoontje zal ook kort na de COVID-19-test gebeuren. De vragen die gesteld worden, gaan over de periode van 2 dagen voor je ziekteklachten tot het moment waarop je in isolatie bent gegaan. 

Word je opgebeld omdat je contact hebt gehad met een besmet persoon?

Dan krijg je niet de vraag met wie je allemaal contact hebt gehad. Mogelijk vraagt de contactonderzoeker wel naar je beroep, om na te gaan of je veel contact hebt met kwetsbare personen. Mogelijk vraagt hij ook naar uw rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat je niet kan werken. 

Met contactonderzoek proberen we dus samen te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar.

Alle info over contactonderzoek lees je in bijgevoegde folder of op de website van het Agentschap zorg en gezondheid

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.