evenementen

Het is mogelijk publiek te ontvangen tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen, met een maximum van:
• Binnen: een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden;
• Buiten: een publiek van maximum 400 personen.

Tijdens deze activiteiten moeten volgende minimale regels en het toepasselijke protocol gevolgd worden:
1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
2. een afstand van 1,5 m tussen elke groep toeschouwers wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm);
4. de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
5. de openbare ruimte met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
6. de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
7. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
8. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
9. de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 23.30 uur.

Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen, moeten de horecaregels nageleefd worden. Echter, het geluidsniveau van 80 decibels kan worden overschreden.
Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Tijdens eenzelfde samenscholing of activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Als een professionele sportwedstrijd of een evenement buiten plaatsvindt langs een parcours is het maximum aantal toeschouwers beperkt tot 400 in de aankomst- en vertrekzone. Langs de rest van het parcours, mogen de toeschouwers zich verzamelen volgens de regels van de samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte (groepen van maximum tien personen, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar).

Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum:
• 200 deelnemers voor dynamische betogingen;
• 400 deelnemers voor statische betogingen.
Voor betogingen moet steeds de toestemming gevraagd worden aan de bevoegde lokale overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.
De betogingen moeten altijd plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is de regels van social distancing te garanderen en na te leven.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Laat het ons weten.